Projektid

Siin anname ülevaate erinevatest projektidest, mille kaudu oleme saanud toetust vahendite soetamiseks või tegevuseks.

LEADER projekt „Meditsiinilise transpordi kättesaadavuse parendamine ja merepäästeteenuse võimaluse laiendamine”

Projekti raames soetas Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm hüdrokopteri lahendamaks meditsiinilise transpordi kitsaskohta Lääne-Eesti väikesaartelt ja laidudelt, ning merepäästeteenuse osutamist keerulistest oludest.

Kinnine hüdrokopter on spetsiaalselt modifitseeritud meditsiinilise transpordi osutamiseks, mis tähendab, et seal on kohad nii meeskonnaliikmetele, kiirabibrigaadile kui ka kannatanu kanderaamile. Kinnise ruumi ukseavad on spetsiaalselt tehtud laiemad, mis tagavad kanderaami mugavama paigutamise ning samuti on ette nähtud kinnitused kanderaami turvaliseks paigalpüsimiseks.

Projekti kogumaksumus 58 560 eurot, millest LEADER toetus 50 164,20 eurot.

Foto Malle-Liisa Raigla

LEADER projekt „Vabatahtlike merepäästjate varustuse hoolduseks ja hoiustamiseks vajaliku kuivatushaagise soetamine"

Projekti eesmärk on parandada mereturvalisust Lääne-Eestis ja tõsta varustusele paremate mobiilsete tingimuste loomise (kuivatusruumiga treileri) kaudu vabatahtlike merepäästjate reageerimiskiirust.

Projekti tulemusena arendatakse piirkonna arenguks vajalikku teenust ja parandatakse selle kättesaadavust – tänu investeeringule on igal ajal ja piirkonnas võimalik pakkuda operatiivsemat ja kvaliteetsemat teenust.

Lisaks panustab projekt piirkonna eripära ning kultuuripärandi hoidmisesse ja arendamisse, sest merepääste ja -turvalisuse valdkond on tihedalt seotud mere- ja kalandustraditsioonide, nende hoidmise ja arendamisega.

Projekti raames soetas Lääne RPR mobiilse kuivatusruumi (kuivatushaagise), kus on võimalik tingimustele vastavalt hoiustada ning kuivatada kvaliteetset spetsiifilist merepäästevarustust (nt kuivülikonnad, kiivrid, päästevestid jm). Mobiilne kuivatusruum vastab kõige enam rühma spetsiifikale ja osutatavale teenusele.

Treileril kuivatusruumi saab transportida mistahes sadamasse ning sündmuse jooksul saavad päästjad riided vahetada ja märja varustuse kohe kuivama panna. Päästjad saavad riideid vahetada kuivas ja soojas, varustus on alati tingimustele vastavalt hoiustatud ning lisaks on päästesündmuse puhul kogu varustus treileris kasutusvalmis. Mobiilne kuivatusruum on suureks abiks sündmuste ajal, mis asuvad laoruumist kaugemal.

Treiler on varustatud kappide, pinkide, riiulite, nagide ja stangedega ning seal on võimalik paigutada kogu varustus selliselt, et oleks õhku ja ruumi nende kuivamiseks. Kuivatusruum on varustatud elektriga (valgustus ja pistikud), sellel on päikesepaneelid elektri toomiseks ning olemas on ka kuivatamiseks eriti oluline ventilatsiooni ja põrandaküte.

Projekti kogumaksumus on 42 252 eurot, millest LEADER toetus on 38 026,80 eurot.

KOPi projekt „Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja -valmiduse tõstmine”

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorust toetati Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma projekti „Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja -valmiduse tõstmine“ summas 1960,65 eurot.

Projekti tulemusena tõusis merepäästeväljaõppega vabatahtlike päästevõimekus ja -valmidus, tagatud on vabatahtlike endi turvalisus ja teenuse kiirem osutamine, mille tulemusena omakorda on tõusnud piirkonna turvalisuse tase.

Antud projekti raames soetati rühmale 2 kvaliteetset ja spetsiaalselt merepäästesündmuste tarvis valmistatud kuivülikonda, mis hoiavad päästja soojas ja kuivas ning tagavad vette sattumisel ujuvuse. Kuivülikonnad on äärmiselt vastupidavad ning oluliseks abivahendiks päästetöödel.